dutch-illustration home dutch-illustration.com
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer

JOOS-illustraties
Josefien Versteeg

lid BNO | member BNO*
Nederlandse tekst

Mijn illustraties lijken heel verschillend, toch zit er altijd eenzelfde manier van werken en denken achter. Ik zoek een originele oplossing en insteek. Compositie, sfeer en lijnvoering zijn belangrijk. De techniek vloeit voort uit het concept, waarbij mijn liefde voor mooie stoffen vaak is te zien. Ik ben tevreden als mijn beeld ontroert, verrast, prikkelt, nieuwsgierig maakt, te denken geeft of een glimlach te voorschijn tovert op uw gezicht.
English text

My illustrations seem very different, yet is always a same way of working and thinking behind it. I am always looking for an original solution and plug-in. Composition, atmosphere and lines are important. The technique follows from the concept. My love for beautiful fabrics and textures are often seen my work. I am satisfied as the image moves, surprises, excites, makes you think or puts a smile upon your face.

spacer
spacer  
everyone
diashow | slideshow
op icoon | by icon  
1. Krachtige verhalen                               2. Tijd van steden en staten                            3. De zee uit een koffer                              4. Fleur; Onder de sterren
op alfabet | by alphabet
op locatie | by location
op zoekterm | by keyword
spacer
deelname | join us
nieuws | news
copyright
webshops
webshops
spacer
contact
credits
member login
enter site pijl
spacer
  ook op social media | also on social media:
 
 
 
spacer
spacer
kies een andere illustrator | choose another illustrator